سفارت پاکستان در کابل

سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

neshananews

13 October 2020

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که اقدامات فوری برای تسهیل روند صدور ویزای این کشور برای شهروندان افغانستان روی دست گرفته شده است.

سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که بر اساس یک پالیسی تازه، برای عده‌یی از شهروندان افغانستان که به اهداف مختلف می‌خواهند به پاکستان سفر کنند، ویزای درازمدت صادر خواهد شد.

در خبرنامه آمده است که کنسولگری‌های پاکستان در کابل، ننگرهار، مزارشریف، قندهار و هرات بر اساس این پالیسی اقدامات فوری را به هدف تسهیل صدور ویزا به شهروندان افغانستان روی دست گرفته است.

در خبرنامۀ سفارت پاکستان تأکید شده است که صدور ویزای این کشور به جز از تاجران، به همۀ متقاضیان دیگر به گونۀ رایگان صادر خواهد شد. سفارت پاکستان از داوطلبان دریافت ویزای این کشور تقاضا می‌کند که به منظور رعایت نظم لازم، از تجمع در اطراف سفارت این کشور در کابل، خودداری کنند.

اقدامات برای تسهیل صدور ویزا از سوی سفارت پاکستان در حالی روی دست گرفته می‌شود که روزانه صدها شهروند کشور خواستار تسهیل ویزای این کشور هستند. پاکستان از آغاز سال روان خورشیدی روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را به شدت کند ساخته است.

شهروندان کشور به منظور تداوی، مراجعه به سفارت‌های خارجی در اسلام‌آباد، اقامت و بازدید از اقارب به پاکستان می‌روند. شورای ملی پاکستان پس از سفر آقای عبدالله به این کشور، هفتۀ گذشته اعلام کرد که روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان از سر گرفته می‌شود. این سفارت اما مشخص نساخته است که روند صدور ویزا چه زمانی آغاز خواهد شد. دیروز نیز ده‌ها متقاضی ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل دست به راه‌پیمایی زدند.