الکساندر، سفیر کانادا

سفیر پیشین کانادا در کابل: جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان ادامه دارد

neshananews

22 May 2021

کریس الیکساندر، سفیر پیشین کانادا در کابل پاکستان را به جنگ نیابتی در افغانستان متهم می‌کند. او می‌گوید که جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان روزانه جان صدها شهروند افغانستان را می‌گیرد.

کریس الیکساندر دیشب (جمعه، 31 ثور) در برگۀ تویترش از آن چه ادامۀ جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان می‌خواند، به شدت انتقاد کرده است.

آقای الکساندر با اشاره به درگیری‌های اخیر میان اسراییل و جنبش حماس در نوار غزه، می‌گوید که جهان توجه خاصی به این درگیری مبذول داشته است. او می‌افزاید، اگر کشتار هزاران نفر از هرات تا ننگرهار تنها بخشی از این توجه جهانی را به خود جلب می‌کرد، اکنون جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان به پایان رسیده بود.

این در حالی است که دولت افغانستان نیز به گونۀ مکرر اسلام‌آباد را به حمایت مالی، لوژستیکی و تخنیکی از طالبان متهم کرده است. کابل از اسلام‌آباد می‌خواهد که خصومت خود را با افغانستان پایان دهد.

در تازه‌ترین موضع‌گیری سیاسی، رییس‌جمهور غنی خطاب به پاکستان گفت که این کشور باید انتخاب کند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دشمنی با افغانستان ادامه می‌دهد یا راه دوستی را به پیش می‌گیرد.

این موضع‌گیری آقای غنی انتقاد سخت وزیر خارجۀ پاکستان را به دنبال داشت. شاه محمود قریشی یک روز پس از این اظهارات گفت که کابل باید انتخاب کند که اسلام‌آباد چه موضعی را در برابر مسایل افغانستان داشته باشد.