53c2fb0f-d823-4074-b007-1c12f799b8c0

سلیمه مزاری به پاس مدیریت خوب در جنگ تقدیر شد

neshananews

02 August 2021

سلیمه مزاری، ولسوال چهارکینت ولایت بلخ به پاس رهبری و مدیرت خوب در جنگ با گروه طالبان از سوی والی بلخ تقدیر شده است. خانم مزاری تقدیرنامۀ درجۀ سوم را دریافت کرده است. این تقدیرنامه حاوی امتیاز‌های مادی و معنوی است. محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ این تقدیرنامه را دیروز (یک‌شنبه، دهم اسد) در مرکز ولسوالی چهارکینت به سلیمه مزاری تقدیم کرده است.

منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ به خبرگزاری نشانه می‌گوید که خانم مزاری این تقدیرنامه را برای مدیرت موثر در رهبری مقاومت‌های مردمی علیه طالبان دریافت کرده است. آقای فرهاد بیان می‌کند که در دو ماه گذشته حمله‌های گستردۀ جنگ‌جویان طالبان در اطراف مرکز ولسوالی چهارکینت با رهبری خانم مزاری از سوی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی عقب‌زده شده است.

آقای فرهاد تأکید می‌‌کند که همۀ حمله‌های جنگ‌جویان طالبان بر اطراف مرکز ولسوالی چهارکینت با ایستاده‌گی و مقاومت نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی زیر مدیریت خانم مزاری مهار شده‌ است.

در حال حاضر ولسوالی چهارکینت با راه‌های دشوارگذری که دارد از توسعۀ معیاری در بخش ترانزیت برخوردار نیست، اما والی بلخ تأکید می‌کند که همکاری جدی و بی‌پیشینه را در بخش توسعه در این ولسوالی روی دست گرفته است.

در حال حاضر سلیمه مزاری در ولسوالی چهارکینت بلخ و گل‌‌جان سمر در ولسوالی شهرستان دایکندی تنها دو ولسوال زن هستند که این مسوولیت را برعهده دارند. خانم مزاری بیش از سه سال می‌شود که به ‌عنوان ولسوال در یکی از ولسوالی‌های بلخ وظیفه اجرا می‌کند.

پیش‌ از این سایره شکیب و درتارج خالقی به ‌عنوان نخستین و دومین‌ ولسوالان زن در تاریخ افغانستان در ولسوالی‌های خواجه‌دوکوه و فیض‌آباد ولایت جوزجان و ولسوالی خان‌چهار باغ ولایت فاریاب وظیفه اجرا کرده‌اند.