شیشه سیاه

سمنگان از وجود موترهای «شیشه‌سیاه» پاک‌‌سازی می‌شود

محمدجان آریا

19 October 2020

مسوولان امنیتی در ولایت سمنگان می‌گویند که کارزار پاک‌سازی موترهای «شیشه‌سیاه» از سوی فرماندهی پولیس این ولایت آغاز شده است. به سخن آنان، شهر ایبک، مرکز سمنگان و شاهراه‌های عمومی این ولایت به زودی از وجود موترهای شیشه‌سیاه پاک‌سازی خواهد شد.

عبدالمنیر رحیمی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سمنگان امروز (دوشنبه، ۲۸ میزان) در صحبت با رسانه‌ها می‌گوید که پولیس در ساحات مختلف شهر ایبک و بزرگ‌راه‌های عمومی این ولایت ایست‌های بازرسی را جهت پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه افراز کرده است. آقای رحیمی هدف از راه‌اندازی این کارزار را تأمین امنیت باشنده‌گان شهر ایبک و جلوگیری از رویدادهای امنیتی در این ولایت عنوان می‌کند.

سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سمنگان می‌افزاید که کارمندان پولیس در نخستین روز تطبیق این کارزار، شیشه‌های ۶۳ موتر را از وجود فیلم‌های سیاه پاک‌سازی کرده است. به سخن او، نیروهای امنیتی افزون بر پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه، افراد مسلح غیرمسوول را نیز بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد.

در جریان این کارزار یک مقدار لباس‌ و یونیفورم‌ نظامی نیز از نزد افراد ملکی و غیرنظامی گرد‌آوری شده است. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سمنگان خاطرنشان می‌سازد که مأموریت پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه و گرفتاری افراد مسلح غیرمسوول به دوش قطعۀ شاهراه‌ها و قطعۀ خاص پولیس می‌باشد. آقای منیر توضیح می‌دهد که راه‌اندازی کارزار پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه، بازداشت افراد مسلح غیرمسوول و گرفتاری قاچاق‌بران مواد مخدر همچنان ادامه خواهد یافت.

روند پاک‌سازی موترهای شیشه‌‌سیاه و بازداشت افراد مسلح غیرمسوول از سوی نیروهای امنیتی در شهر ایبک و شاهراه‌های نمبر یک ولایت سمنگان در حالی آغاز شده است که بنابر گزارش وزارت دفاع ملی در یک هفتۀ پسین دو بار نیروهای ارتش در شاهراه سمنگان – کابل با جنگ‌جویان گروه طالبان به درگیری پرداخته‌اند.