سمیع حامد

سمیع حامد از سمتش استعفا کرد

neshananews

28 December 2020

سمیع حامد، مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور نوآوری از سمتش استعفا کرده است.

آقای حامد امروز (دوشنبه، هشتم جدی) استعفایش را از طریق رسانه‌های اجتماعی به رییس جمهور تقدیم کرده است. آقای حامد می‌گوید که زمینۀ کار واقعی برایش در حکومت فراهم نیست و از همین‌رو، از سمتش کنار می‌رود.

مشاور ارشد رییس جمهور در امور نوآوری می‌افزاید که پیش از گماشته شدنش به این سمت از رییس جمهور خواسته بود که زمینۀ کار واقعی را برایش فراهم بسازد، اما اکنون با گذشت یک مدت طولانی، هنوزهم طرح‌هایش عملی نمی‌شوند.

سمیع حامد نوشته است: «اکنون با وجود آن که کارشناسان نوآوری دفتر ما به بهترین شکل آماده شده‌اند و ما چندین اختراع و نوآوری داشته‌ایم و خواسته‌ایم که پل ارتباطی بین حکومت و مخترعان و نوآوران باشیم، اما هنوز نه تنها هیچ‌ گونه امکانی برای اجرای طرح‌های ما مهیا نشده است که حتا فعالیت‌های ما سبوتاژ می‌شوند.»

آقای حامد حدود دو سال پیش در ماه حوت 1397 خورشیدی به عنوان مشاور ارشد رییس جمهور در امور نوآوری گماشته شد. گماشته شدن او در این سمت با انتقادهای زیادی همراه بود؛ زیرا آقای حامد پیش از پیوستن در حکومت همواره از کارهای رییس‌جمهور غنی انتقاد می‌کرد، اما پس از پیوستنش در حکومت موضع‌اش را کاملاً تغییر داد.

سمیع حامد در این اواخر به دلیل انتقادهای زیاد برای مدتی از رسانه‌های اجتماعی دوری برگزیده است. رفیع جگفر، رییس دفتر آقای حامد استعفایش را همه‌گانی ساخته است.

سمیع حامد، شاعر و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور است. او از این پیش در سمت‌های مختلف به عنوان مشاور تلویزیون خصوصی طلوع، مشاور انجمن قلم دنمارک، مشاور بنیاد جهانی خانه‌های حقوق بشر و مشاور سازمان جهانی مبارزه با سانسور موسیقی کار کرده ‌است.