مجلس نمایندگان

سند بودجۀ وسط سال مالی از سوی مجلس نماینده‌گان تأیید شد

neshananews

28 November 2020

اعضای مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ وسط سال مالی 1399 را با بیش‌ترین آرا تأیید کرده است. این بودجه حدود 11 میلیارد افغانی است.

سند بودجۀ وسط سال مالی امروز (شنبه، هشتم قوس) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان با 60 رأی تأیید و 35 رأی رد مورد تأیید قرار گرفته است. 95 عضو مجلس نماینده‌گان در رأی‌گیری این سند حضور داشتند.

بر اساس این سند، 5.4 میلیارد افغانی به واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری، شش‌صد میلیون افغانی به وزارت فواید عامه، یک میلیارد افغانی به وزارت انکشاف دهات، 830 میلیون افغانی به وزارت صحت و 890 میلیون افغانی دیگر به وزارت شهرسازی درنظر گرفته شده است.

این سند بودجه که پیش از این از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود، با تعدیل بودجۀ شماری از اداره‌ها از جمله واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری مورد تصویب قرار گرفته است. در سند پیشین تنها 7 میلیارد افغانی از این بودجه به واحد عملیاتی ادارۀ امور اختصاص یافته بود.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس با تأیید این سند بودجه مخالفت کرده‌اند. خان‌آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که شماری از اداره‌ها از جمله شورای امنیت و واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری نسبت به چگونه‌گی مصرف بودجۀ ملی پاسخگو نیستند و از این‌رو، این سند بودجه نباید تصویب شود.

این در حالی است که تعدیل‌های گسترده در بودجۀ ملی در جریان سال روان خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا رونما شده است. حکومت در چندین مرحله، بودجۀ برخی از پروژه‌های انکشافی را به برنامۀ حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. با وجود این چگونه‌گی مقابلۀ این نهاد با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا در کشور با انتقادهای گسترده‌یی روبه‌رو است.