للللل

سه جنگ‌جوی گروه طالبان در بدخشان به روند صلح پیوستند

neshananews

04 April 2020

مسوولان امنیتی ولایت بدخشان از پیوستن سه عضو گروه طالبان به روند صلح خبر داده‌اند. به گفتۀ آنان این جنگ‌جویان پس از عقب زدن حملۀ تهاجمی طالبان در ولسوالی نسی ولایت بدخشان به روند صلح پیوسته‌اند.

ثناءالله روحانی، سخنگوی فرماندهی پولیس بدخشان به خبرگزاری نشانه گفت: «این سه جنگ‌جوی گروه طالبان در راه‌اندازی بسیاری از حملات تهاجمی بر ولسوالی نسی بدخشان دست داشتند و اکنون تعهد سپرده‌اند که برای پیوستن همراهان دیگرشان به روند صلح، خواهند کوشید.»

مسوولان امنیتی ولایت بدخشان می‌گویند که در دو هفتۀ پسین حملات تهاجمی گروه طالبان بر بخش‌هایی از ولسوالی‌های نسی، مایمی و دیگر نقاط بدخشان شدت یافته است. آنان اما اطمینان می‌دهند که این حملات را با شکست مواجه خواهند کرد.

گروه طالبان در یک سال پسین بر بخش‌هایی از ولسوالی نسی تسلط  دارند و در این مدت درگیری‌های خونین میان جنگ‌جویان این گروه و نیروهای امنیتی کشور صورت گرفته است.

مسوولان امنیتی بدخشان همچنان از آغاز عملیات تصفیه‌یی در این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند، تلاش دارند کنترل طالبان را بر ولسوالی‌های این ولایت کاهش دهند.