مجلس سنا

سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ رشوه در بلخ بازداشت شدند

neshananews

28 December 2020

فرهاد عظیمی، والی بلخ می‌گوید که سه عضو مجلس سنای کشور به اتهام اخذ ده‌ها هزار دالر امریکایی از یک ادارۀ عایداتی در این ولایت بازداشت شده‌اند.

آقای عظیمی امروز (دوشنبه، هشتم جدی) در یک نشست خبری در بلخ می‌گوید که این اعضای مجلس سنا به هدف نظارت از عملکرد اداره‌های عایداتی به این ولایت سفر کرده بودند و به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده‌اند. آقای عظیمی می‌افزاید که این سناتوران به منظوری بررسی بیشتر به کابل منتقل شده‌اند.

والی بلخ در مورد هویت این سناتوران جزییات ارایه نمی‌کند، اما خاطرنشان می‌سازد که آنان پیش از آغاز نظارت از کارکردهای اداره‌های عایداتی در این ولایت با او دیدار کرده‌اند.

از سوی دیگر، یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌یی والی بلخ که نُه روز پیش (29 قوس) منتشر شده است، از دیدار آقای عظیمی با یک هیأت اعزامی از سوی مجلس سنای کشور حکایت دارد. بر اساس این خبرنامه، محمدعظیم قویاش، سناتوران کشور این هیأت را رهبری می‌کرد. این هیأت به منظور نظارت از عواید و مصارف اداره‌های عایداتی به ولایت بلخ سفر کرده است.

این در حالی است که دادستانی کل نیز این موضوع را تایید کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که سه تن از اعضای مجلس سنا به اتهام اخذ 40 هزار دالر امریکایی رشوه بالفعل بازداشت شده‌اند. این نهاد در مورد هویت این سناتوران چیزی نمی‌گوید.