انفجار

سه کارگر تصدی افغان‌گاز در انفجار ماین در جوزجان جان باختند

neshananews

23 August 2020

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که سه کارگر ریاست تصدی افغان‌گاز ولایت جوزجان هنگام بازدید از یک چاه گاز در مربوطات کارخانۀ گاز جرقدوغ در انفجار ماین جاسازی شده جان باخته‌اند.

معروف آذر، سخنگوی والی جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این رویداد پیش از چاشت امروز (دوشنبه، دوم سنبله) در پانزده کیلومتری شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اتفاق افتاده است. به گفتۀ آقای آذر، هر سه کارگر تصدی افغان‌گاز قصد بازدید از یک چاه گاز را داشتند که موتر حامل آنان با مواد منفجره جاسازی شده بر خورده است. او اضافه می‌کند که جسدهای قربانیان این رویداد به شفاخانۀ ملکی در شهر شبرغان منتقل شده است.

مسوولان امنیتی در ولایت جوزجان می‌گویند کار بررسی در محل واقعه آغاز شده است. به گفتۀ سخنگوی والی جوزجان، مخالفان مسلح دولت ماین‌ها را به هدف ضربه زدن به نیروهای امنیتی کارگذاری می‌کنند که در بیش‌تر موارد افراد ملکی و کارمندان عادی دولت قربانی آن می‌شوند. فابریکۀ جرقدوغ در پانزده کیلومتری غرب شهر شبرغان واقع شده است.