عبدالله عبدالله

سپیدار از آمدن نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان استقبال می‌کند

neshananews

20 March 2021

شورای عالی مصالحۀ ملی از گزینش جان آرنو، دیپلمات فرانسوی به عنوان نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در امور صلح افغانستان استقبال می‌کند.

سپیدار امروز (شنبه، 30 حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که جان آرنو، پیشینۀ اجرای مأموریت‌های دیپلماتیک را در افغانستان داشته و از مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور شناخت عمیقی دارد.

در خبرنامۀ سپیدار آمده است که این دیپلمات فرانسوی همچنان در چندین سمت در کشورهای مختلف جهان در راستای پایان جنگ مأموریت اجرا کرده است. به باور سپیدار، گزینش آقای آرنو به عنوان نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان به موفقیت این روند کمک خواهد کرد.

گفتنی است که دو روز پیش انتینیو گوتیرش، دبیر کل سازمان ملل متحد جان آرنو، دیپلمات فرانسوی را به عنوان نمایندۀ ویژۀ خود در امور صلح افغانستان گماشت. بر اساس معلومات یوناما، آقای آرنو بیش از بیست سال در مأموریت‌های مختلف در چوکات سازمان ملل متحد برای پایان جنگ در چندین کشور تلاش کرده است. گزینش آقای آرنو مورد استقبال ارگ ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است.