عبدالله

سپیدار: هیچ گروهی با تهدید و ارعاب نمی‌تواند رسانه‌ها را فرمان‌بردار خود کند

neshananews

06 May 2021

شورای عالی مصالحۀ ملی با انتقاد از هشدارهای تهدیدآمیز در برابر رسانه‌های کشور می‌گوید که هیچ گروهی با تهدید و ارعاب نمی‌تواند رسانه‌ها را فرمان‌بردار خود بسازد.

شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (پنج‌شنبه، شانزدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که طالبان و هیچ طرف دیگری نمی‌تواند با تهدید و ارعاب رسانه‌های کشور را مطیع خود بسازند و به بلندگوی تبلیغاتی یک گروه خاص تبدیل کند.

خبرنامه می‌افزاید که تهدید خبرنگاران و کارمند رسانه‌های کشور قابل قبول نیست و طالبان سعی کنند شرایط کنونی افغانستان را درک کنند.

بر اساس این خبرنامه، شورای عالی مصالحۀ ملی به هیچ صورتی اجازه نمی‌دهد که ارزش آزادی بیان در کشور به معامله گرفته شود.

گفتنی است که روز گذشته رییس عمومی امنیت ملی و سخنگوی طالبان برخی از رسانه‌های کشور را به رعایت نکردن اصل بی‌طرفی در نشر رویدادهای مربوط به این گروه متهم کرده‌اند.

سخنگوی طالبان این رسانه‌ها را تهدید کرده است که با آنان برخورد خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی اما می‌گوید که سخنان آقای سراج تحریف شده و هدف او از تهدید رسانه‌ها نبوده است.