سیاف

سیاف: نباید اجازه دهیم که نظام از هم بپاشد

neshananews

05 December 2020

عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی می‌گوید که بیش از دو میلیون شهروند کشور برای شکل‌گیری نظام موجود قربانی شده‌اند و نباید اجازه داده شود که این نظام ازهم بپاشد.

آقای سیاف که امروز (شنبه، پانزدهم قوس) در نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، خواستار مستحکم شدن صف داخلی در روند صلح شد. آقای سیاف می‌گوید که دولت باید با مردم نزدیک شود و صف داخلی در روند صلح مستحکم‌تر شود.

آقای سیاف می‌افزاید که «صف خود را طوری باید جور کنیم که در برابر ضربه‌های محکم هم ایستاده‌گی بتوانیم.» او از گروه‌ها و افرادی که زیر سقف نظام موجود زنده‌گی می‌کنند، می‌خواهد که اجازه ندهند این نظام از هم بپاشد. به گفتۀ این رهبر جهادی، بیش از دو میلیون شهروند کشور برای برپایی نظام موجود در کشور قربانی شده‌اند.

آقای سیاف خاطرنشان می‌سازد که حفاظت از نظام موجود نیز از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قربانی سنگینی گرفته است. به گفتۀ او، قربانی نظامیان افغانستان برای حفاظت از نظام به استثنای دوران جهاد در تاریخ کشور سابقه نداشته است.

آقای سیاف در ادامه، ضرورت دولت برای تأمین صلح را جدی‌تر از ضرورت طالبان خوانده و اضافه می‌کند که دولت مسوولیت ملی و دینی برای تأمین صلح دارد. این رهبر جهادی خاطرنشان می‌سازد که دولت باید برای تأمین صلح بکوشد که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در چوکات آن حفظ شود. آقای سیاف اطمینان می‌دهد که در چوکات شورای عالی مصالحۀ ملی برای تأمین صلح تلاش خواهد کرد.