تذکره-الکترونیکی

سیستم‌های الکترونیک شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت با هم متصل شده‌اند

neshananews

26 January 2021

 ادارۀ احصاییه و معلومات، اعلام کرده است که سیستم‌های شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت با هم وصل شده‌اند. متقاضیان از این پس بدون ارایۀ شناسنامه پاسپورت دریافت خواهند کرد.

این اداره امروز(سه‌شنبه، هفتم دلو) در یک خبرنامه می‌گوید، روند وصل سازی این دو سیستم الکترونیکی امروز تکمیل شده است. در خبرنامۀ این نهاد آمده است که روند توزیع پاسپورت بدون درخواست شناسنامه و با استفاده از سیستم الکترونیک شناسنامه‌های الکترونیکی در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد.

براساس خبرنامۀ این اداره با وصل شدن این دو سیستم، روند زمان‌گیر ارایه و تایید شناسنامه و بایومتریک مراجعین در ادارۀ پاسپورت وزارت داخله از میکانیزم اداری دریافت پاسپورت حذف شده است.

ادارۀ احصاییه و معلومات، یادآور می‌شود که به تدریج سیستم‌های  الکترونیک تمام اداره‌های دولتی با سیستم شناسنامه‌های الکترونیک وصل شده و طی مراحل اسناد از این مجرا صورت خواهد گرفت. این اداره یک‌سان سازی سیستم‌های الکترونیک را در اداره‌های دولتی، گامی در جهت دیجیتالی ساختن حکومت‌داری در افغانستان می‌خواند.

گفتنی است که این اداره چندی پیش از ختم  روند تایید شناسنامه‌های کاغذی در ادارۀ احصاییه و معلومات نیز خبر داده بود. براساس تصمیم این اداره شناسنامه‌های کاغذی که از سوی اداره‌های ثبت احوال نفوس صادر شده‌اند نیاز به تایید دوباره نخواهد داشت.