اجمل احمدی

سیستم پرداخت تنخواه‌ کارمند دولت برقی شده است

neshananews

03 August 2021

بانک مرکزی برنامه‌یی را به راه انداخته که از طریق آن کارمندان دولت می‌توانند تنخواه خود را به گونۀ دیجیتالی دریافت خواهند کرد.

اجمل احمدی، رییس عمومی بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه، دوازدهم اسد) در مراسم گشایش این برنامه می‌گوید که سیستم‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، احصاییه و معلومات، بانک‌های خصوصی و شبکه‌های مخابراتی به این سیستم وصل شده است.

آقای احمدی می‌افزاید که در چوکات این برنامۀ جدید، همۀ کارمندان دولت قادر خواهند بود که تنخواه‌ خود را از طریق بانک‌‌ها در چوکات برنامۀ «موبایل منی» یا دریافت پول از راه تلیفون همراه دریافت کنند.

به بیان او، این سیستم کارمندان دولت را قادر می‌سازد با استفاده از تلیفون بدون دسترسی به انترنیت پول را به حساب‌های افراد دیگر انتقال دهند.

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که ایجاد این سیستم بخشی از برنامۀ دیجیتال‌سازی دولت است که با گذشت هر روز گسترش خواهد یافت. به گفتۀ او، تا چند ماه دیگر شهروندان به ویژۀ افراد آسیب‌دیده از حوادث می‌توانند به گونۀ فوری در چوکات این سیستم کمک‌های فوری دریافت کنند.

دیجیتال‌سازی دولت یکی از برنامه‌های حکومت در جریان ماه‌های اخیر بوده است. کارایی این سیستم بیشتر به تذکره‌های برقی وابسته است؛ امری که سبب شده تعداد داوطلبان دریافت تذکرۀ برقی در کشور افزایش یابد.