زنان و صلح

سیگار: افغانستان یکی از چالش ‌برانگیزترین کشورها برای زنان است

neshananews

20 May 2021

سرمفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه‌یی اعلام کرده که افغانستان یکی از چالش‌ برانگیزترین کشورهای جهان برای زنان می‌باشد.

این نهاد دیروز (چهارشنبه، 30 ثور) در گزارشی آورده است که کمبود دسترسی زنان به آموزش، خدمات صحی و مرگ‌ومیر مادران مهم‌ترین چالش‌هایی‌اند که زنان افغانستان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در گزارش سیگار همچنان آمده است که در جریان بیست سال گذشته هزینه‌های هنگفت مالی از سوی امریکا و جامعۀ جهانی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان صورت گرفته، اما بهبود قابل توجهی در وضعیت زنان این کشور به میان نیامده است.

سیگار از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد می‌خواهد که برنامه‌های جامع را برای بهبود وضعیت زنان و افزایش میزان دسترسی این قشر به آموزش و خدمات صحی روی دست بگیرند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای کمیسیون حقوق بشر، در جریان سال 2020 میلادی بیش از سه هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است.