سلاح به دست

سیگار: برخی از گروه‌های افراطی ممکن از توافق احتمالی صلح افغانستان سرکشی کنند

neshananews

11 March 2021

سیگار یا بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از تهدید شماری از گروه‌های افراطی و خشونت‌طلب پس از توافق احتمالی صلح در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

این گزارش سیگار بامداد امروز (پنج‌شنبه، 21 حوت) نشر شده است. در این گزارش آمده است که برخی از گروه‌های کوچک افراطی و خشونت‌طلب ممکن از توافق احتمالی صلح افغانستان سرکشی کنند و به خشونت ادامه دهند.

این گزارش احتمال توقف مأموریت آموزشی و مشوره‌دهی نظامیان خارجی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را عاملی می‌داند که تهدید احتمالی گروه‌های افراطی را تشدید خواهد بخشید.

در این گزارش همچنان به دشواری‌های روند صلح افغانستان پرداخته شده است. بر اساس گزارش سیگار، ادغام جنگ‌جویان گروه طالبان که شمار آنان بین 55 تا 75 هزار تن گزارش شده است، یکی از مراحل دشوار این روند تلقی می‌شود.

بنابر گزارش سیگار، متکی بودن افغانستان به کمک‌های خارجی، اقتصاد ضعیف و ضعف شدید در حاکمیت قانون روند ادغام جنگ‌جویان طالبان را با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

بازرس ویژۀ امریکا در این گزارش پیشنهاد می‌کند که ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی باید از چگونه‌گی مصرف کمک‌های خارجی که در جریان سه سال پیش‌رو به دولت افغانستان تعهد شده است، به گونۀ همه‌جانبه نظارت کنند. بنابر این گزارش، نظارت جدی از این کمک‌ها می‌تواند پیشرفت قابل توجهی را در روند صلح افغانستان تسهیل کند.

این در حالی است که دولت امریکا به تازه‌گی برنامۀ صلح افغانستان را شتاب بیشتری داده است. وزیر خارجۀ این کشور می‌گوید که امریکا می‌خواهد صلح در افغانستان تأمین شود و سربازان امریکایی دوباره به خانه برگردند.