زنان و صلح

سیگار: تفاوت میان وضعیت زنده‌گی زنان شهری با زنان روستایی در افغانستان از زمین تا آسمان است

neshananews

23 May 2021

ادارۀ بازرس ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که وضعیت زنان شهری در مقایسه با زنان روستایی در افغانستان از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

ادارۀ بازرس امریکا امروز (یک‌شنبه، دوم جوزا) در گزارشی آورده است که زنان در روستاهای افغانستان کارهای فزیکی انجام می‌دهند و در خانواده نیز از حقوق اندکی برخوردارند. در این گزارش همچنان آمده که از لحاظ دسترسی زنان روستایی افغانستان به حقوق اساسی نیز محدودیت‌های جدی وجود دارد و این زنان با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

طبق این گزارش، وضعیت زنان شهری در افغانستان اما در جریان بیست سال گذشته با تفاوت بزرگی روبه‌رو بوده است. دسترسی به حق آموزش، خدمات صحی و منع خشونت علیه زنان شاخصه‌های عمدۀ این گزارش سیگار را شکل می‌دهند.

در بخش دیگر این گزارش همچنان آمده که در جریان بیست سال گذشته، توجه بیش‌تری روی وضعیت زنان شهری صورت گرفته و زنان روستایی در افغانستان از توجه جامعۀ جهانی به دور مانده‌اند.

ادارۀ بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان از حکومت و سازمان ملل متحد می‌خواهد که روی وضعیت زنان روستایی در این کشور توجه بیش‌تری به خرج دهند.

این در حالی است که در بیشتر مناطق روستایی کشور به ویژه مناطقی که زیر حاکمیت طالبان قرار دارند، زنان و دختران از حق آموزش محروم‌اند و با انواع خشونت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.