کرونا و فقر

سیگار: فقر در افغانستان به 72 درصد رسیده است

neshananews

03 February 2021

ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش‌ تازه‌اش از افزایش قابل توجه میزان فقر در افغانستان خبر می‌دهد.

در گزارش این نهاد که امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو) منتشر شد آمده است که میزان فقر در افغانستان به 61 تا 72 درصد افزایش یافته است. این اداره، همه‌گیری ویروس کرونا را عامل اصلی افزایش میزان فقر در افغانستان عنوان کرده و بخش‌ عمدۀ جمعیت کشور را نیازمند کمک‌های ضروری توصیف کرده است.

پیش از این ادارۀ کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل 18 میلیون تن را در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری دانسته بود. این در حالی است که پیش از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان میزان فقر در کشور بین 45 تا 50 درصد تخمین می‌شد.