e8c9a4d5-9182-4db9-a24d-189f844be2ba

سیگار: مأموریت نیروهای هوایی ارتش افغانستان بیش از حد سنگین شده است

neshananews

31 July 2021

ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا (سیگار) می‌گوید که مأموریت نیروهای هوایی افغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از این کشور، بیش از حد سنگین شده است.

این اداره امروز (شنبه، نهم اسد) در گزارشی می‌نویسد که درخواست‌ها از نیروهای هوایی افغانستان برای انجام حمایت‌های هوایی در سه ماه گذشته افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که نیروهای هوایی ارتش افغانستان هم‌اکنون به درخواست‌های زیادی برای پیشبرد عملیات‌های هوایی در بخش‌های گرد‌آوری اطلاعات، نظارت، شناسایی و اکمالات پاسخ می‌دهند و سرگرم پیشبرد این مأموریت‌ دشوار هستند.

بر اساس گزارش این نهاد، مأموریت نیروهای هوایی افغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی و کاهش میزان حمایت‌های هوایی این نیروها از سربازان امنیتی بیش از حد سنگین شده است.

این در حالی است که در حدود سه ماه گذشته پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی، نیروهای زمینی حکومت افغانستان ده‌ها ولسوالی را به دلیل آن چه کاستی در اکمالات هوایی خوانده می‌شد، ترک کرده‌اند.

نهادهای امنیتی کشور اما اخیراً می‌گویند که کمبود اکمالات هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تا حد زیادی برطرف شده است.