تونل سالنگ

شاهراه سالنگ از شام امروز تا بامداد فردا به روی ترافیک مسدود می‌باشد

neshananews

29 August 2020

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده است که شاهراه سالنگ به دلیل مطالعۀ تخنیکی و نمونه‌برداری در داخل تونل‌ها برای دوازده ساعت مسدود خواهد بود. مسوولان این ریاست از مسافران می‌خواهد که در این مقطع زمانی از این مسیر عبور نکنند. این نمونه‌برداری به منظور ترمیم سالنگ‌ها انجام می‌شود.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در یک خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است ادامۀ مطالعات تخنیکی و نمونه‌برداری داخل تونل سالنگ امروز (شنبه، هشتم سنبله) آغاز شود. این ریاست می‌افزاید که برای نمونه‌برداری از دستگاه‌ها تخنیکی استفاده می‌شود و از همین رو، در جریان فعالیت این دستگاه‌ها عبور هر نوع واسطۀ نقلیه ناممکن است.

مسوولان این ریاست همچنان خاطرنشان می‌سازند که به منظور انجام بهتر و هرچه زودتر نمونه‌برداری در داخل تونل‌های سالنگ، شاهراه سالنگ‌ها از ساعت ۰۶:۰۰ شام امروز (شنبه، هشتم سنبله) تا ساعت ۰۶:۰۰ بامداد فردا (یک‌شنبه، نهم سنبله) به روی عبور و مرور موترها مسدود می‌باشد.