برق تاجیکستان

شرکت برشنا: تاجیکستان آماده است ۱۵۰ میگاوات برق را به گونۀ کامل به افغانستان انتقال دهد

neshananews

05 September 2020

مسوولان شرکت برق‌رسانی (برشنا) می‌گویند که تاجیکستان آماده است تا ۱۵۰ میگاوات برق را به گونۀ کامل به افغانستان انتقال دهد.

مجتبا هوش‌مند، مشاور برنامه‌های شرکت برق‌رسانی برشنا امروز (شنبه، پانزدهم سنبله) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید: «تاجیکستان هفتۀ گذشته اطمینان داده است که سطح آب در بند برق صادراتی  این کشور دوباره به حالت عادی برگشته و این کشور آماده است تا ۱۵۰ میگاوات برق را به گونۀ کامل به افغانستان انتقال دهد.

آقای هوشمند در بخش دیگر از صحبت‌هایش می‌گوید که قرارداد ده سالۀ خرید برق از اوزبیکستان که هفتۀ گذشته امضا شد، فرصت دیگری را برای افزایش میزان انرژی برق در کشور به میان آورده است. به گفتۀ او، در صورت تکمیل شدن فاز دوم این پروژه، افغانستان سالانه ۵۰ میلیون دالر از بابت ترانزیت برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش تاجیکستان به دلیل پایین آمدن سطح آب در بند برق صادراتی، انتقال برق به افغانستان را از ۱۵۰ میگاوات به کمتر از ۵۰ میگاوات کاهش داد.