WhatsApp Image 2019-12-26 at 2.01.23 PM

شش مخالف مسلح به شمول یک فرماندۀ کلیدی آن‌ها در جوزجان کشته شدند

محمدجان آریا

26 December 2019

در پی حملۀ هوایی نیروهای امنیتی بالای تجمع مخالفین مسلح دولت در ولایت جوزجان، شش مخالف مسلح دولت به شمول اکرام الدین یکی از کلیدی‌ترین افراد مخالفین در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان کشته شده است.
عبدالمعروف آذرمسوول مطبوعاتی مقام ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه با تایید این رویداد گفت: «حملۀ نیروهای امنیتی زمانی آغاز شد که مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خانقا تجمعی را تشکیل داده بودند.»

آذر می‌افزاید که در این رویداد 5 مخالف مسلح دیگر نیز زخم برداشته اند.
معمولا مخالفین مسلح دولت تجمعاتی خود برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهند.
ولسوالی خانقاه در مسیر راه ترانزیتی جوزجان – بلخ قرار دارد که هرازگاهی مخالفین مسلح دولت در این منطقه از نفت‌کش‌ها و موترهای بابری پول حق‌العبور اخذ می‌کنند.