شش پروژه در جوزجان

شش پروژۀ ساختمانی در جوزجان به بهره‌برداری سپرده شدند

neshananews

06 May 2021

مسوولان محلی در ولایت جوزجان از بهره‌برداری شش پروژۀ ساختمانی عام‌المنفعه به ارزش یازده میلیون افغانی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند. به گفتۀ آنان، این پروژه‌ها نیازمندی‌های ابتدایی باشنده‌گان ولایت جوزجان را در مناطق تطبیق شده برطرف می‌سازند.

عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان امروز (پنج‌شنبه، شانزدهم ثور) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این شش پروژه شامل ذخیره‌های آب، ساخت تشناب‌ها و ذخیرۀ آب آشامیدنی می‌باشند. آقای آذر می‌افزاید که در حدود یک‌هزار خانواده و بیش از صد دانش‌آموز از این پروژه‌ها بهرمند خواهند شد.

سخنگوی والی جوزجان توضیح می‌دهد که هزینۀ این پروژه‌ها از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده است. به گفتۀ او، این پروژه‌ها بر اساس نیازمندی‌های ابتدایی باشنده‌گان محل تطبیق شده‌اند.

آقای آذر علاوه می‌کند که افزون بر بهره‌برداری این شش پروژۀ مردمی در ولایت جوزجان، بخش حاضری برقی ادارۀ آماده‌گی مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت نیز گشایش یافته است. او بیان می‌کند که این سومین اداره‌یی در سطح ولایت جوزجان است که بخش حاضری برقی در آن فعال می‌شود.

از این پیش پنج پروژۀ عام‌المنفعۀ دیگری به ارزش چهار میلیون افغانی از سوی دفتر اکتید در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان در بخش‌های زیربنایی به بهره‌داری سپرده شده‌اند. دفتر اکتید در بخش‌ توان‌مندسازی جوانان و زنان و ساخت زیربناها در ولایت جوزجان فعالیت دارد.