IMG-20201103-WA0029

شهرداری کابل: سینمای پارک در شهرنو فردا تخریب می‌شود

neshananews

08 November 2020

شهرداری کابل می‌گوید که تصمیم به تخریب سینمای پارک در شهرنو کابل نهایی شده و هیأت تخنیکی شهرداری کابل فردا این سینما را تخریب خواهد کرد.

سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل امروز (یک‌شنبه، هژدهم عقرب) به خبرگزاری نشانه می‌گوید که سینمای پارک در شهر نو کابل فردا تخریب می‌شود. خانم رسا می‌افزاید که بررسی شهرداری کابل نشان می‌دهد که سینمای پارک در شهرنو قابلیت بازسازی را ندارد و از همین‌رو، فردا تخریب خواهد شد.

سخنگوی شهرداری کابل همچنان خاطرنشان می‌سازد که یک مکان فرهنگی که استفاده چند منظوره را داشته باشد به جای سینمای پارک در شهر نو کابل اعمار خواهد شد.

تصمیم به تخریب سینمای پارک در شهرنو کابل هفتۀ پیش از سوی معاون نخست ریاست جمهوری اعلام شد. شماری از سینماگران و فرهنگیان کشور از جمله ادارۀ افغان فیلم با تخریب این بنای فرهنگی مخالفت کرده‌اند. شهرداری کابل اما باوجود این مخالفت‌ها دست به تخریب این سینما می‌زند.