شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر: حمله‌های هدف‌مند بر افراد ملکی باید متوقف شود

neshananews

15 December 2020

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان در کشور باید متوقف شود.

خانم اکبر امروز (سه‌شنبه، 25 قوس) در برگۀ تویترش نوشته است که حمله‌های هدف‌مندی که عمدتاً از غیرنظامیان قربانی می‌گیرد، همه‌روزه در سطح کشور انجام می‌شود. او از دو حملۀ انفجاری امروز در کابل و غور که جان دو مقام ارشد دولتی را گرفت، یادآوری می‌کند و می‌افزاید که این حمله‌ها تقریباً به امر روزمره بدل شده است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطرنشان می‌سازد که حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان باید متوقف شود.

این در حالی است که هفتۀ پیش کشورهای غربی حامی دولت افغانستان نیز در یک اعلامیۀ مشترک حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان در افغانستان به ویژه فعالان رسانه‌یی را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حمله‌ها شده‌اند. حمله‌های هدف‌مند بر کارمندان ملکی دولت، فعالان رسانه‌یی، فعالان حقوق بشر و عالمان دین در دو سال پسین افزایش یافته است.