شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر: طالبان با دوام خشونت در مقابل خواست شهروندان قرار گرفته‌اند

neshananews

26 October 2020

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در حال حاضر پایان خشونت و برقراری آتش‌بس در کشور به خواست جمعی مردم افغانستان بدل شده است، اما گروه طالبان با دوام خشونت‌ها در برابر این خواست مردم قرار گرفته‌اند.

خانم اکبر امروز (دوشنبه، پنجم عقرب) در برگۀ توییترش نوشته است که کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس در حال حاضر به روشن‌ترین خواست مردم افغانستان تبدیل شده است. خانم اکبر می‌افزاید که عالمان جهان اسلام نیز از این خواست برحق مردم افغانستان حمایت می‌کنند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطرنشان می‌سازد که با این حال، طالبان با دوام خشونت در برابر خواست شهروندان کشور قرار گرفته‌اند. او از طالبان می‌پرسد، وقتی مردم خواهان پایان جنگ در کشور هستند، این گروه برای چه کسانی، جنگ را ادامه می‌دهند. او از گروه طالبان می‌خواهد که به گونۀ فوری خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند و به آتش‌بس سرتاسری و دایمی تن بدهند.

گفتنی است که طالبان در حالی جنگ را در برابر نظامیان کشور و شهروندان ملکی ادامه می‌دهند که این گروه پس از امضای موافقت‌نامۀ صلح با امریکا، حمله بالای سربازان خارجی را متوقف کرده‌اند. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر می‌گوید، در صورتی که جنگ توقف کند، طالبان به خواست‌های‌شان نایل نخواهند شد. از همین‌رو، به سخن او، جنگ باید ادامه یابد. همچنان عالمان دین در دانشگاه الازهر مصر می‌گویند که جنگ طالبان جنبۀ دینی ندارد. به سخن آنان، این جنگ تنها اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.