شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر: نخستین گام در گفت‌وگوهای صلح باید برقراری آتش‌بس باشد

neshananews

09 December 2020

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که طرف‌های صلح در دوحه باید در نخستین گام روی برقراری آتش‌بس در کشور توافق کنند.

خانم اکبر امروز (چهارشنبه، نوزدهم قوس) هنگام سخنرانی در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی قربانیان جنگ در کابل بر توافق هیأ‌ت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان و گروه طالبان روی برقراری آتش‌بس به عنوان موضوع فوری در گفت‌وگوهای دوحه تأکید می‌کند. خانم اکبر می‌گوید که هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت و طالبان باید در گام نخست روی برقراری آتش‌بس در کشور به توافق برسند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌افزاید که در گام بعدی طرف‌های صلح باید حضور معنادار قربانیان جنگ و خواست‌های این قربانیان را در گفت‌وگوهای صلح درنظر بگیرند. به گفتۀ خانم اکبر، بدون تأمین حقوق و خواست‌های قربانیان جنگ در روند صلح، هیچ توافقی در این روند پایدار نخواهد بود.

خانم اکبر با اشاره به وضعیت قربانیان جنگ در کشور میکانیزم‌های دولتی برای پاسخگویی به حقوق قربانیان و پیگرد عاملان تلفات ملکی را ناکافی می‌خواند. به باور او، در بیشتر موارد تأمین عدالت به نفع قربانیان جنگ در کشور یک رویایی بیش نیست.

شهرزاد اکبر از حکومت می‌خواهد که میکانیزم‌های جدی و عملی را برای پیگرد عاملان کشتار شهروندان ملکی در کشور روی دست بگیرد و دسترسی به عدالت را برای قربانیان جنگ تسهیل کند.

گفتنی است که افغانستان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان برای غیرنظامیان تلقی می‌شود. با وجود این، دو طرف جنگ به نقض قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی متهم هستند. بر اساس گزارش تازه‌یی که از سوی دو دانشگاه امریکایی در پیوند به وضعیت افغانستان نشر شده، آمده است که در یک سال گذشته تلفات ملکی در کشور نسبت به سال‌های قبل آن افزایش یافته است.