غزنی

شهر غزنی در آستانۀ سقوط

neshananews

12 August 2021

گروه طالبان می‌گویند که مرکز شهر غزنی را در کنترل خود درآورده‌اند. منابع محلی از شهر غزنی، تایید می‌کنند که گروه طالبان کنترل بخش‌های مرکز شهر غزنی را در دست گرفته‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در رشته توییتی می‌نویسد که لحظاتی پیش(امروز پنج‌شنبه، 21 اسد) جنگ‌جویان این گروه “شهر غزنی، مقام ولایت، قومندانی امنیه، محبس، قطعه ریزرف و مرکز واکنش سریع را به گونه تصرف کرده‌اند.”

نصیراحمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که شهر غزنی در آستانه سقوط کردن است. او گفت: “محمد داوود لغمانی، والی ولایت غزنی در هماهنگی با طالبان، شهر غزنی را از راه زمینی به مقصد کابل ترک کرده است.”

به گفته آقای فقیری در بخش‌های از شهر درگیری جریان دارد و طالبان فرماندهی پولیس غزنی را تصرف کرده و مقام ولایت نیز تخلیه شده است.

آقای فقیری می‌افزاید که وضعیت شهر وخیم و مردم نگران هستند.

ولایت غزنی از جمله ولایت‌های جنوبی کشور است که تنها ولسوالی‌های جاغوری و ناهور این ولایت در کنترل دولت قرار دارد.