خوزون

شورای مصالحۀ ملی: می‌خواهیم طرح واحدی از حوزۀ جمهوریت در نشست استانبول مطرح شود

neshananews

04 April 2021

شورای عالی مصالحۀ ملی اعلام کرده است که این شورا می‌خواهد طرح‌های مختلف ارایه شده در روند صلح را توحید کند تا طرح واحدی از آدرس جمهوریت در نشست استانبول مطرح شود.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (یک‌شنبه، پانزدهم حمل) در برگۀ تویترش می‌نویسد که کمیته‌یی در شورای عالی مصالحۀ ملی سرگرم یک‌سان‌سازی طرح‌های مختلفی است که تاکنون دربارۀ صلح افغانستان مطرح شده‌ است.

آقای خوزون می‌افزاید که این کمیته بر اساس تصمیم کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی برای توحید طرح‌های صلح به کار آغاز کرده است. معاون سخنگوی این شورا خاطرنشان می‌سازد که شورای عالی مصالحۀ ملی می‌خواهد همۀ طرح‌هایی که از آدرس‌های مختلف در چوکات جمهوریت برای صلح مطرح شده است، را توحید کند.

این در حالی است که تاکنون طرح حکومت مشارکتی موقت، حکومت فدرالی، انتخابات زودهنگام، امارت اسلامی و چندین طرح دیگری دربارۀ صلح افغانستان مطرح شده است. قرار است یک نشست بزرگی دربارۀ صلح افغانستان تا کمتر از دو هفتۀ دیگری در ترکیه برگزار شود.