تقاعد

شیوع ویروس کرونا؛ تنخواه بازنشسته‌گان امسال بدون طی مراحل بایومتریکی پرداخته می‌شود

neshananews

21 May 2020

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که تنخواه بازنشسته‌گان را در سال مالی ۱۳۹۹ به علت آسیب‌پذیری این قشر از ابتلا به ویروس کرونا و ایجاد سهولت برای آنان، بدون طی مراحل بایومتریکی، پرداخت می‌کنند.

 محمدعمر درانی، رییس عمومی خزینۀ تقاعد وزارت مالیه در یک نشست خبری در کابل می‌گوید: «به علت شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرنطینه در کشور، روند بایومتریک بازنشسته‌گان متوقف شده و حقوق آنان بر اساس کارت‌های قبلی و مطابق به جدول نوبتی در چهار تا پنج ماه آینده پرداخته خواهد شد.» به گفتۀ او، هدف از پرداخت تنخواه بازنشسته‌گان بدون طی مراحل بایومتریکی این است که با درنظرداشت وضعیت کنونی، بازنشسته‌گان بتوانند به نیازمندی‌های روزمرۀ‌شان رسیده‌گی کنند.

رییس عمومی خزینۀ تقاعد روی آماده‌گی این ریاست برای آغاز مجدد روند بایومتریک پس از پایان قرنطینۀ ناشی از ویروس کرونا در کشور تأکید می‌کند. او همچنان از بازنشسته‌گان می‌خواهد که با درنظرداشت حالت بحرانی موجود در خانه‌های‌شان باقی بمانند و برای دریافت حقوق‌شان به ریاست عمومی خزینۀ تقاعد مراجعه نکنند، زیرا وزارت مالیه حقوق سال مالی ۱۳۹۹ بازنشسته‌گان را بدون حضور فزیکی آنان، طبق جدول و بستۀ ترتیب شده پرداخت می‌کند. حقوق و تنخواه بازنشسته‌گان قرار است بر اساس کارت‌های قبلی آنان در سه بسته پرداخته شود.