غنی و رییس قزاقستان

صحبت تلیفونی غنی با رییس‌جمهور قزاقستان

neshananews

10 February 2021

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور با قاسم جومرت توکایف، رییس‌جمهور قزاقستان از طریق تلیفون صحبت کرده است.

ارگ در خبرنامه‌یی آورده است که این صحبت تلیفونی پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، 22 دلو) صورت گرفته است. روند صلح افغانستان، مسایل منطقه‌یی و حل مشکل دانش‌جویان افغانستان در تاجیکستان محور این گفت‌وگوی تلیفونی عنوان شده است.

به نقل از این خبرنامه، آقای غنی از رییس‌جمهور قزاقستان درخواست کرده است که برای حل مشکل دانش‌جویان افغانستان در کشورش رسیده‌گی کند.

همزمان با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و محدود شدن سفر میان کشورها گزارش شد که برخی از دانش‌جویان افغانستان که در قزاقستان مشغول تحصیل هستند، با محدودیت‌های رفت‌وآمد و کمبود دسترسی به خدمات صحی روبه‌رو شده‌اند. این مشکل تاکنون به گونۀ کامل برطرف نشده است.