پشه یی ها و نورستانی

صدها شهروند پشه‌یی و نورستانی خواستار اشتراک در روند صلح و ساختار دولت شدند

neshananews

17 March 2021

صدها شهروند پشه‌یی و نورستانی کشور با راه‌اندازی راه‌پیمایی خیابانی در کابل خواستار اشتراک در روند صلح و ساختار نظام شده‌اند.

این شهروندان امروز (چهارشنبه، 27 حوت) در یک گردهمایی اعتراضی در کابل بر اشتراک نماینده‌گان این دو اقلیت قومی در روند صلح و ساختار حکومت تأکید دارند. لطیف نهضت‌یار، عضو شورای قومی پشه‌یی و نورستانی و همچنان عضو مجلس سنای کشور در این راه‌پیمایی اعتراضی می‌گوید که این دو اقلیت قومی همه‌روزه برای حمایت از نظام قربانی می‌دهند، اما حضور آنان در ساختار دولت قناعت‌بخش نیست.

آقای نهضت‌یار می‌افزاید که همۀ سمت‌های حکومت میان بزرگان چهار قوم بزرگ تقسیم شده و اقلیت‌های قومی به گونۀ کامل فراموش شده‌ است. او ضمن تأکید بر اشتراک نماینده‌گان همۀ اقلیت‌های قومی در ساختار دولت خاطرنشان می‌سازد که رهبری دولت و شورای عالی مصالحۀ ملی باید نماینده‌گان اقوام پشه‌یی و نورستانی کشور را در ساختار نظام جابه‌جا کنند.

در همین حال، حنیف‌الله پشه‌یی، عضو دیگر شورای قومی پشه‌یی و نورستانی می‌گوید که شورای عالی مصالحۀ ملی، رهبری حکومت و جامعۀ جهانی به حقوق اقلیت‌های قومی در روند صلح توجه کنند و مشارکت آنان را در این روند تأمین کنند.

آقای پشه‌یی اضافه می‌کند که طرف‌های دخیل در روند صلح باید سهمیۀ مشخصی را در تشکیل هیأت صلح، شورای عالی مصالحۀ ملی و نشست‌های صلح در مسکو و قطر درنظر بگیرند. این نماینده‌گان قوم پشه‌یی و نورستانی خاطرنشان می‌سازند، در صورتی که دولت و طرف‌های دخیل در روند صلح به خواست این دو اقلیت قومی توجه نکند، شهروندان پشه‌یی‌تبار و نورستانی‌تبار به اعتراضات خود در کابل و ولایت‌ها ادامه خواهند داد.

این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرف‌های دخیل در روند صلح از جمله دولت، شورای عالی مصالحۀ ملی و جامعۀ جهانی درخواست کرده است که راهکار روشنی را برای اشتراک نماینده‌گان اقلیت‌های قومی کشور در نشست‌ صلح انقره روی دست گیرند.

نشست انقره در سطح رهبران دولت و طالبان تا یازده روز دیگر به ابتکار سازمان ملل متحد در ترکیه برگزار خواهد شد.