صرافی ها

صدها صراف در اعتراض به طرح شرکت‌سازی بانک مرکزی اعتصاب کردند

neshananews

06 February 2021

اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور در واکنش به طرح شرکت‌سازی صرافی‌هایی که از سوی بانک مرکزی روی دست گرفته شده است، اعتصاب کاری کرده‌اند.

اعضای این شورا امروز (شنبه، هژدهم دلو) در یک تجمع اعتراضی در کابل طرح تبدیل صرافی‌ها به شرکت‌های صرافی را در کشور غیرقابل تطبیق توصیف می‌کنند. میرافغان صافی، عضو مجلس نماینده‌گان و رییس شورای سرتاسری صرافان کشور در این نشست می‌گوید که این طرح به مسدود شدن بیشتر صرافی‌‌ها منجر خواهد شد.

آقای صافی می‌افزاید که طرح شرکت‌سازی صرافی‌ها با شرایط اقتصادی و امنیتی کشور سازگار نیست و از این‌رو، بیشتر صرافان این طرح را عملی نمی‌توانند و ورشکست خواهند شد.

رییس شورای صرافان خاطرنشان می‌سازد که بانک مرکزی کشور باید از عملی کردن طرح شرکت‌سازی صرافی‌ها خودداری کند. به گفتۀ او، اگر بانک مرکزی به این خواست صرافان توجه نکند، صرافی‌ها دوباره گشایش نخواهند یافت.

این در حالی است که به تازه‌گی بانک مرکزی کشور روند تمدید جواز‌های انفرادی صرافی‌ها را متوقف کرده و از صرافان خواسته است که این نهادها را به شرکت‌ها تبدیل کنند. این بانک استدلال می‌کند که این طرح به هدف مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم روی دست گرفته شده است.