صدیقی

صدیقی: حکومت از آزادی بیان و رسانه‌ها با تمام قوت در روند صلح دفاع می‌کند

neshananews

19 July 2020

صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان در روند صلح از آزادی بیان و رسانه‌ها با تمام قوت دفاع می‌کند.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز (یک‌شنبه، ۲۹ سرطان) در توییتی نوشته است که حکومت افغانستان از محور اصلی جمهوریت که همانا آزادی بیان و رسانه‌ها است با تمام قوت در روند صلح دفاع خواهد کرد.

آقای صدیقی تأکید می‌کند که موقف حکومت در روند صلح، «موقف اصولی» می‌باشد. به سخن او، چهارچوب این اصول را ارزش‌های جامعۀ باز ما تشکیل می‌دهد. سخنگوی ارگ خاطرنشان می‌سازد که «طالبان گزینۀ دیگری ندارند، بهتر است تا این واقعیت را هضم کنند.»

این در حالی است که با نزدیک شدن مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان، نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در کشور از وضع محدودیت بر آزادی بیان افزایش یافته است. از همین رو، ارگ ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که از آزادی بیان در میز مذاکره با طالبان دفاع خواهد کرد. هرچند تاکنون تاریخ دقیق این مذاکرات روشن نیست، اما امیدواری‌ها بر این است که به زودی روند تبادلۀ زندانیان میان دولت افغانستان و گروه طالبان پایان یابد و به تعقیب آن مذاکرات مستقیم آغاز شود.