صدیقی

صدیقی: طالبان راهبرد «حمله و انکار» را به منظور تضعیف نظام روی دست گرفته‌اند

neshananews

30 December 2020

صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان با راه‌اندازی حمله‌های هدف‌مند راهبرد جدیدی را به هدف تضعیف جایگاه نظام سیاسی کشور در ذهنیت عامه روی دست گرفته‌اند.

آقای صدیقی امروز (چهارشنبه، دهم جدی) در برگۀ تویترش نوشته است که حمله‌های هدف‌مندی که در ماه‌های پسین در شهر کابل و سایر بزرگ‌شهرهای کشور راه‌اندازی شده‌اند، کار طالبان است. آقای صدیقی می‌افزاید که این گروه با راه‌اندازی حمله‌های هدف‌مند، راهبرد جدیدی را زیر نام «حمله و انکار» روی دست گرفته‌اند و قصد دارند جایگاه نظام سیاسی کشور را در ذهنیت عامه تضعیف کنند.

سخنگوی ریاست جمهوری می‌افزاید که طالبان با راه‌اندازی این حمله‌ها تلاش دارند فاصله میان شهروندان و دولت را بیشتر بسازند و در مذاکرات صلح نیز دست بالایی داشته باشند. به سخن آقای صدیقی، این حمله‌ها که بیشتر فعالان مدنی، خبرنگاران و عالمان دین را هدف قرار می‌دهد، نفرت شهروندان علیه طالبان را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که روز گذشته رییس عمومی امنیت ملی کشور مدعی شده است که 99 درصد حمله‌های هدف‌مند توسط جنگ‌جویان گروه طالبان و شبکۀ حقانی در کشور راه‌اندازی می‌شود. طالبان اما پیوسته دست داشتن جنگ‌جویان این گروه در راه‌اندازی حمله‌های هدف‌مند را رد می‌کنند.