کمک های چین

طالبان برنامۀ دسترخوان ملی را در ولسوالی وردوج بدخشان متوقف ساختند

neshananews

01 June 2021

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان کار سروی و فعالیت‌های برنامۀ دسترخوان ملی را در مناطق زیر حاکمیت‌شان در ولسوالی وردوج این ولایت متوقف ساخته‌اند.

نیک‌محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان امروز (سه‌شنبه، یازدهم جوزا) به خبرگزاری نشانه می‌گوید، طالبان به دلیل این که نام جنگ‌جویان آنان در فهرست توزیع برنامۀ دسترخوان ملی درج نشده است، فعالیت‌های این برنامه را متوقف ساخته‌اند.

سخنگوی والی بدخشان می‌افزاید که طالبان حضور زنان در شوراهای انکشافی این ولسوالی را نیز منع اعلام کرده‌اند.

گروه طالبان اما تاکنون به گونۀ رسمی در این باره چیزی نگفته‌اند.

مسوولان محلی در بدخشان خاطرنشان می‌سازند که در مرحلۀ نخست برنامۀ ملی میثاق شهروندی هشت ولسوالی بدخشان را زیر پوشش قرار داده است. به گفتۀ او، حکومت به دلیل شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفت تا برنامۀ دسترخوان ملی را در این هشت ولسوالی به شمول شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان عملی کند.

با این حال، ممانعت طالبان می‌تواند روند تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی را در این ولایت با مشکل روبه‌رو سازد و نیازمندان از پوشش این برنامه محروم خواهند ماند.