201710eca_afghanistan_main_0

طالبان: جنگ‌جویان امارت فعالیت مرکزهای آموزشی را مختل نمی‌سازند

neshananews

12 June 2021

طالبان اعلام کرده‌اند که جنگ‌‌جویان این گروه فعالیت مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در مناطقی که به تازه‌گی به تصرف این گروه در آمده‌اند را مختل نخواهند کرد.

این گروه امروز (شنبه، 22 جوزا) در خبرنامه‌یی آورده است که هیچ مانعی فراروی فعالیت مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی که تازه به دست طالبان افتاده است، وجود ندارد. در خبرنامۀ این گروه همچنان آمده است که اعضای محلی طالبان موظف شده‌اند که از تخریب و دستبرد تجهیزات مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در مناطق زیر حاکمیت این گروه جلوگیری کنند.

بر اساس این خبرنامه، دانش‌آموزان، آموزگاران و کارمندان مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی بدون هراس می‌توانند به کارشان ادامه دهند و روند آموزش در مناطق زیر حاکمیت این گروه، مختل نخواهد شد.

گفتنی است که در جریان 40 روز گذشته پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بیش از 10 ولسوالی به دست جنگ‌جویان طالبان افتاده است.

بیشتر این ولسوالی‌ها بدون درگیری‌های شدید به دست جنگ‌جویان طالبان سقوط کرده است. نهادهای امنیتی می‌گویند که از این ولسوالی‌ها عقب‌نشینی تاکتیکی صورت گرفته و به زودی این مناطق از حاکمیت طالبان بیرون خواهد شد.