rrrrr

طالبان ده‌ها خانواده را از جوزجان «کوچ اجباری» داده‌اند

محمدجان آریا

01 April 2020

شماری از باشنده‌گان ولسوالی مردیان ولایت جوزجان ادعا می‌کنند که گروه طالبان آنان را وادار به ترک خانه‌های شان کرده‌اند. اعضای شورای ولایتی جوزجان وضعیت اقتصادی و روانی این خانواده‌ها را نامطلوب توصیف می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که به امنیت این ولایت توجه جدی کند.

خانواده‌های بیجاشده که شمار آنان بین صد تا دوصد خانواده است می‌گویند که طالبان برای آماده‌گی برای جنگ با نیروهای امنیتی کشور آنان را از منطقه بیرون کشیده‌اند. یکی از بیجاشده‌گان روستای مردیان ولسوالی مردیان که نخواست نامی ‌از او گرفته شود، می‌گوید که طالبان آنان را جبراً از منطقه کوچ داده‌اند. این بیجاشده افزود که اکنون خانواده‌های بیجاشده در وضعیت نابسامانی بسر می‌برند.

معروف آذر، مسوول رسانه‌یی والی جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه تایید کرد که گروه طالبان حدود یک‌صد خانواده را از ولسوالی مردیان این ولایت کوچ اجباری داده‌اند.

اعضای شورای ولایتی جوزجان اما می‌گویند که آمار بیجاشده‌گان بیش‌تر است. امرالدین دانش‌جو، عضو شورای ولایتی جوزجان گفت: «گروه طالبان از دو روز به این سو نزدیک به 200 خانواده را از روستای مردیان ولسوالی مردیان به گونۀ اجباری از خانه‌های شان بیرون کشیده‌اند.»

این عضو شورای ولایتی جوزجان وضعیت اقتصادی و روانی این خانواده‌‌ها را تأسف‌بار توصیف کرد و گفت: «در صورتی که حکومت مرکزی به امنیت این ولسوالی توجه نکند، فاجعه انسانی به بار خواهد آمد.» گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.