2277461

طالبان چهار «خر» را در ولایت غور تیرباران کردند

عاطفه غفوری

03 February 2020

ادارۀ محلی غور می‌گوید، طالبان در این ولایت چهار خر را به اتهام حمل مواد خوراکی به هواداران دولت در این ولایت تیرباران کرده‌اند.
این رویداد روز گذشته در ولسوالی چهارسده ولایت غور رخ داده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید، مالک این حیوانات یک بانوی غیرنظامی بوده که در حال انتقال مواد مورد نیاز خانواده اش بوده است.
او می‌گوید، طالبان پس از تیرباران این حیوانات، مالک آن‌ها را رها کرده‌اند.

اما فرماندۀ پولیس ولسوالی چهارسدۀ غور به رسانه‌ها گفته است که طالبان مالک این حیوانات را همراه با سه کودک همراهش بازداشت کرده‌اند.

طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند.