زندانیان طالبان

طالبان: 65 زندانی ما تاکنون در بند حکومت به سر می‌برند

neshananews

10 September 2020

گروه طالبان ادعا می‌کند که بر اساس فهرست پنج هزاری این گروه، 65 زندانی دیگر آنان هنوز هم از سوی دولت افغانستان آزاد نشده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان عدم رهایی این 65 زندانی را یگانه دلیل تأخیر در آغاز گفت‌وگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان می‌خواند. آقای مجاهد می‌گوید تا زمانی که این زندانیان از سوی حکومت آزاد نشوند، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نخواهد شد.

این در حالی است که مقام‌های حکومت مدعی هستند که زندانیان گروه طالبان مطابق به فهرست ارایه شده از سوی این گروه آزاد شده‌اند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که همۀ زندانیان این گروه طبق فهرست آزاد شده‌اند. به گفتۀ او، کار روی انتقال 6 زندانی طالبان به قطر نیز ادامه دارد. همزمان با این، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح خواستار اطمینان‌دهی طالبان از رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی افغانستان است.