دانشگاه کابل

طراح حملۀ مرگ‌بار بر دانشگاه کابل بازداشت شد

neshananews

14 November 2020

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که عادل ولد محمد عارف طراح حمله بر دانشگاه کابل بازداشت شده است.

آقای صالح بامداد امروز (شنبه، 24 عقرب) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این فرد بازداشت شده عضو «شبکۀ حقانی» است و به دست داشتنش در طراحی حمله بر دانشگاه کابل اعتراف کرده است. معاون نخست ریاست جمهوری اما دربارۀ چگونه‌گی بازداشت این فرد توضیح نداده است.

آقای صالح خاطرنشان می‌سازد که طراح حمله بر دانشگاه کابل باشندۀ ولایت پنجشیر است و تا سال سوم در دانشکدۀ شرعیات تحصیل کرده است. به سخن آقای صالح، این فرد بازداشت شده از سوی شخصی به نام ثناء‌الله که از افراد سابقه‌دار شبکۀ حقانی است در چوکات این شبکه جذب شده است.

به نقل از آقای صالح، این عضو گروه طالبان اعتراف کرده است که حملۀ مرگ‌بار تروریستی بر دانشگاه کابل را به هدف ایجاد هرج‌ومرج و زیر فشار قرار دادن حکومت افغانستان طراحی کرده است.

معاون نخست ریاست جمهوری در ادامۀ می‌گوید که گروه داعش تنها پوششی برای انجام حمله‌های تروریستی شبکۀ حقانی است و بیشتر حمله‌های مرگ‌بار در برابر افراد ملکی از سوی این شبکه راه‌اندازی می‌شود.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش دانشگاه کابل در قلب پایتخت هدف حملۀ مهاجمان مسلح قرار گرفت. در این حملۀ مرگ‌بار دست‌کم 22 تن که بیشتر آنان را دانش‌جویان این دانشگاه تشکیل می‌دادند، جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند.

مسوولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت، اما معاون نخست ریاست جمهوری مدعی شد که این حمله از سوی شبکۀ حقانی، یکی از زیرشاخه‌های گروه طالبان انجام شده است. طالبان اما این ادعا را نپذیرفته‌اند.