بلخی

عالمی بلخی: در صورت تحقق صلح در کشور در سال آینده یک‌ونیم میلیون مهاجر برگشت می‌کنند

neshananews

28 July 2020

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت‌کننده‌گان کشور می‌گوید که برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و جلوگیری از مهاجرت دوبارۀ برگشت کننده‌گان، نیاز است برای آنان زمینه مسکن و کار فراهم شود. به گفتۀ او، در صورتی که صلح در کشور برقرار شود، در سال آیندۀ میلادی بین یک تا یک‌ونیم میلیون مهاجر دوباره به کشور بر خواهند گشت.

بر اساس خبرنامۀ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، آقای بلخی این موضوع را دیروز (دوشنبه، ششم اسد) در دیداری با ویم ریپما، مسوول بخش اجتماعی دفتر اتحادیۀ اروپا در کابل مطرح کرده است. به گفتۀ آقای بلخی، پس از تحقق صلح امکان دارد یک تا یک‌ونیم میلیون مهاجر در سال آیندۀ میلادی به کشور برگردند.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌افزاید که این وزارت طرحی را جهت کمک به بازگشت‌کننده‌گان پس از صلح آماده می‌سازد و مدیریت آن نیاز به همکاری جامعۀ جهانی دارد. آقای بلخی خاطرنشان می‌سازد: «تلاش‌هایی که تاکنون از سوی شماری از اداره‌های بین‌المللی در زمینۀ اشتغال‌زایی صورت گرفته، موثر نبوده و بهتر است کمک‌های جامعۀ جهانی در عرصۀ مهاجرت از طریق بودجۀ افغانستان صورت گیرد.»

با این حال، به نقل از خبرنامۀ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، مسوول بخش اجتماعی دفتر اتحادیۀ اروپا وجود مشکلات در برنامه‌های اشتغال‌زایی موسسه‌های خارجی را تأیید کرده و گفته است که پیشنهاد آقای بلخی را با سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل شریک خواهد ساخت.

این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود بیش از شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر جهان مهاجر شده‌اند. از این میان یک‌ونیم میلیون مهاجر در پاکستان و بیش از دونیم میلیون مهاجر دیگر در ایران زنده‌گی می‌کنند.