بازداشت

عاملان قتل یک زن ۴۰ ساله در کابل بازداشت شدند

neshananews

27 May 2020

وزارت امور داخلۀ کشور از بازداشت عاملان قتل یک خانم ۴۰ساله در ساحۀ «خیرخانه» در شهر کابل، خبر می‌دهد.

 وزارت امور داخله امروز (چهارشنبه، هفتم جوزا) با نشر خبرنامه‌یی تصریح می‌کند که منسوبین پولیس جنایی، به دنبال راه‌اندازی چندین عملیات، دو دزد مسلح را در پیوند به قتل یک زن چهل ساله و یک فرد دیگر را در پیوند به همدستی با این دو رهزن مسلح، از مربوطات ناحیۀ پانزدهم شهر کابل، بازداشت کرده‌اند.

خبرنامۀ وزارت امور داخله می‌افزاید که این دزدان مسلح یک روز پیش از عید (شنبه، سوم جوزا) حین دزدی یک خانم را در ساحۀ «پنج‌صد فامیلی» خیرخانه در شهر کابل با شلیک گلوله به قتل رسانده‌اند.

وزارت امور داخله تصریح می‌کند که افراد بازداشت شده، دزدان متکرر و حرفه‌یی هستند و در چندین قضیۀ دزدی در شهر کابل دخیل بوده‌اند.