عبدالله عبدالله

عبدالله: انتقال صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها به مسجدها از اساس نادرست است

neshananews

08 December 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که تصمیم انتقال صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها به مسجد‌ها از اساس نادرست است.

آقای عبدالله که امروز (سه‌شنبه، هجدهم قوس) در نشستی در کابل صحبت می‌کرد، تصمیم وزارت معارف مبنی بر انتقال صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها به مسجد‌ها را از اساس نادرست خواند. آقای عبدالله می‌گوید که امکانات آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مسجدها وجود ندارد.

عبدالله عبدالله می‌افزاید که این اقدام یک تصمیم بزرگی در حکومت است و او باوجود تعهدی مبنی بر عدم دخالت در کار روزمرۀ حکومت در این باره موضع‌گیری می‌کند. آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که به جای این اقدام باید معینیت تعلیمات اسلامی در چوکات وزارت معارف تقویت شود.

این در حالی است که دو روز پیش وزارت معارف اعلام کرد که صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها را به مسجدها انتقال می‌دهد. این تصمیم بر اساس یک برنامۀ تازۀ تشکیلاتی در این وزارت به هدف آن چه تقویت روحیۀ اسلامی بین دانش‌آموزان خوانده می‌شود، قرار است روی دست گرفته شود. اما واکنش‌های گستردۀ فرهنگیان را به دنبال داشته است. وزارت معارف می‌گوید که این طرح گام به گام تطبیق خواهد شد.