208073398_2916305645247573_510973645918093458_n

عبدالله: تلاش طالبان برای تصرف کشور از راه نظامی به جنگ منجر می‌شود

neshananews

30 June 2021

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که تلاش طالبان برای مسلط شدن بر افغانستان از راه نظامی سبب ادامۀ جنگ می‌شود.

آقای عبدالله امروز (چهارشنبه، نهم سرطان) در نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در ارگ می‌گوید که محاسبۀ طالبان برای تصرف کشور پس از خروج نیروهای خارجی اشتباه است.

آقای عبدالله می‌افزاید، اگر طالبان فکر کنند که با استفاده از خلای امنیتی که پس از خروج نظامیان خارجی به میان می‌آید، می‌توانند به پیروزی نظامی دست یابند، در اشتباه هستند و با این دیدگاه زمینۀ جنگ را در کشور فراهم می‌سازند.

عبدالله عبدالله خاطر‌نشان می‌سازد که افغانستان در شرایط کنونی با خطر روبه‌رو شده و بزرگان سیاسی باید در صف واحد از نظام و نیروهای امنیتی حمایت کنند.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با اشاره به ادامۀ گفت‌وگوهای صلح در دوحه، بیان می‌کند که گروه‌های تماس هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان باهم ارتباط دارند. به بیان او، میانجی‌گری قطر و سازمان ملل متحد نیز برای تسریع این گفت‌وگوها ادامه دارد.

آقای عبدالله خاطرنشان می‌سازد که طالبان در میز گفت‌وگو وقت‌کشی می‌کنند و این موضوع باعث شده که گفت‌وگوهای قطر پیشرفتی به همراه نداشته باشد.

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که در گیرودار خروج نیروهای خارجی از کشور، دامنۀ خشونت‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته است.