دومین نشست شورای عالی مصالحه ملی

عبدالله: دور دوم مذاکرات صلح باید در زمان تعیین شده آغاز شود

neshananews

26 December 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که دور دوم مذاکرات صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان باید در زمان تعیین شدۀ آن آغاز شود.

آقای عبدالله امروز (شنبه، ششم جدی) هنگام سخنرانی در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در کابل می‌افزاید که نباید هیچ تأخیری در آغاز دومین دور گفت‌وگوهای صلح به میان آید. رییس شورای عالی مصالحۀ ملی خاطرنشان می‌سازد که زمان و مکان این مذاکرات نباید در آغاز دومین دور گفت‌وگوهای صلح تأخیر ایجاد کند.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی اضافه می‌کند که هیأت مذاکراتی دولت افغانستان با هیأت مذاکراتی طالبان در تماس است و در این پیوند هیچ چالشی ایجاد نخواهد شد.

گفت‌وگوهای مقدماتی صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در 23 قوس در دوحه پایان یافت. این دور 93 روز به درازا کشید و دو جانب توانستند روی کارشیوۀ گفت‌وگوهای مستقیم صلح به توافق برسند. دومین دور این گفت‌وگوها قرار است در شانزدهم جدی آغاز شود.