عبدالله در دوحه

عبدالله: صلح دایمی با تمکین به ارادۀ مردم تأمین می‌شود

neshananews

12 September 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که صلح دایمی در کشور زمانی تأمین خواهد شد که حکومت افغانستان و گروه طالبان به ارادۀ مردم تمکین کنند.

آقای عبدالله امروز (شنبه، 22 سنبله) در مراسم گشایش نشست مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر می‌گوید که تمکین به ارادۀ مردم در جریان مذاکرات صلح تضمین‌کنندۀ تأمین صلح پایدار در کشور است. آقای عبدالله می‌افزاید که صلح دایمی تنها در صورتی تأمین خواهد شد که حکومت افغانستان و رهبران سیاسی گروه طالبان ارادۀ مردم را در جریان گفت‌وگوهای مستقیم صلح تمثیل کنند.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور گفت‌وگوی قطر را فرصت استثنایی برای تأمین ثبات دایمی در کشور توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که منطقه و جهان از این گفت‌وگوی مستقیم حمایت می‌کند. آقای عبدالله همچنان حفظ نهادهای ملی و دستاوردهای قانون اساسی را متضمن یک آیندۀ بهتر برای ملت افغانستان توصیف می‌کند. به گفتۀ او، مردم افغانستان به عقب برنمی‌گردند و از همین‌رو، دستاوردهای هژده سال پسین به شمول حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها باید در این روند حفظ شود.

آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که توافق دولت افغانستان و گروه طالبان می‌تواند آیندۀ روشنی را برای مردم افغانستان رقم بزند. به گفتۀ او: «همه از پیامدهای 42 سال جنگ با روایت‌های مختلف آگاه هستیم و از این‌رو نباید فرصت استثنایی صلح را از دست دهیم.» عبدالله عبدالله پیرامون دشواری رسیدن به توافق صلح اظهار می‌دارد که ممکن است هیأت‌های مذاکره‌کننده روی همۀ موضوع‌های مورد بحث به گونۀ کامل به توافق نرسند، اما باید راه‌های حل وسطی برای حل این دست اختلاف‌ها پیشکش شود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان خواستار اعلام «آتش‌بس بشردوستانه» از سوی طالبان شد. به باور او، آتش‌بس می‌تواند زمینۀ کمک‌رسانی به اقشار نیازمند را در کشور فراهم بسازد.

 این در حالی است که نخستین دور مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز (شنبه، 22 سنبله) در دوحه، پایتخت قطر برگزار شده است. ملاعبدالغنی برادر، معاون رهبر گروه طالبان اما در سخنرانی‌اش به برقراری آتش‌بس اشاره‌یی نداشت.