لویه جرگه

عبدالله: تصمیم‌ کمیته‌های کاری لویه‌جرگۀ مشورتی صلح امروز همه‌گانی می‌شود

neshananews

08 August 2020

عبدالله عبدالله، رییس جرگۀ مشورتی صلح می‌گوید که تصمیم کمیته‌های کاری لویه‌جرگۀ مشورتی صلح در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان امروز نهایی و اعلام می‌شود.

آقای عبدالله این مطلب را امروز (شنبه، هژدهم اسد) در برگۀ توییترش نوشته است. رییس این جرگۀ مشورتی می‌افزاید که از میان 50 کمیتۀ کاری، 33 کمیتۀ آن دیروز مشوره‌های‌شان را نهایی و به هیأت اداری این جرگه تسلیم کرده‌اند. کمیته‌های باقی مانده قرار است تا عصر امروز مشوره‌های‌شان را نهایی و به ریاست جرگۀ مشورتی صلح تسلیم کنند.

آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که با ارایۀ این گزارش‌ها، نتیجۀ تصمیم لویه‌جرگه در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان و موضوع‌های مرتبط به صلح امروز اعلام خواهد شد.

لویه‌جرگۀ مشورتی صلح برای دو روز (هفدهم و هژدهم اسد) در کابل برگزار شده است. در این جرگه که قرار است امروز پایان یابد، در مورد رهایی 400 تن از زندانیان خطرناک طالبان تصمیم گرفته شود. شماری از این زندانیان به اعدام محکوم هستند.