عبدالله عبدالله

عبدالله: می‌خواهیم صفحۀ دشمنی با طالبان بسته شود

neshananews

08 September 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در روزهای نزدیک باهم دیدار خواهند کرد. او می‌افزاید که چهره‌های سیاسی در داخل کشور خواهان گشودن صفحۀ جدید سیاسی با طالبان هستند که منجر به پایان جنگ شود.

آقای عبدالله امروز (سه‌شنبه، هژدهم سنبله) در مراسم یادبود از نوزدهمین سال‌یاد ترور احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور در کابل از آغاز گفت‌و‌گوهای مستقیم صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان در روزهای نزدیک خبر می‌دهد. آقای عبدالله می‌گوید که هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان با هیأت طالبان در روزهای نزدیک در یکی از کشورهای بیرونی دیدار و گفت‌وگوهای مستقیم را آغاز خواهند کرد.

نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است در شهر دوحه، پایتخت قطر انجام شود. هردو طرف پس از اعزام هفت زندانی طالبان به قطر روی آغاز مذاکرات مستقیم اعلام آماده‌گی کرده‌اند. تاکنون اما تاریخ دقیق این مذاکرات روشن نیست.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان در رابطه به اجماع ملی در کشور می‌گوید: «ما بین خود تفاوت نظرهایی داریم، گاهی این تفاوت نظر‌ها به نقطه‌های حساسی هم کشیده می‌شود، اما ما مردم افغانستان در خانۀ خود با کسی دشمنی نداریم و می‌خواهیم صفحۀ دشمنی با طالبان نیز بسته شود.»

در مراسم مراسم یادبود از نوزدهمین سال‌یاد ترور احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور شمار زیادی از چهره‌های سیاسی شرکت داشتند. محمد کریم خلیلی، رییس پیشین شورای صلح کشور در پیوند به آغاز مذاکرات مستقیم صلح می‌گوید که هیچ مانعی نباید برای آغاز این روند ایجاد شود. آقای خلیلی خاطرنشان می‌سازد که همۀ شهروندان کشور طرف‌دار تأمین صلح با عزت هستند، اما صلح به معنای بازگشت به دورۀ تاریک گذشته نیست.

این در حالی است که همه‌ساله از سال‌یاد ترور قهرمان ملی و شماری از چهره‌های جهادی کشور تجلیل می‌شود. دولت نیز از هژدهم تا بیست‌وپنجم سنبله را به نام هفتۀ یادبود از شهدای جهاد و مقاومت در کشور نام‌گذاری کرده است. از همین رو، امروز (سه‌شنبه، هژدهم سنبله) در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلام شده است.