عبدالله عبدالله

عبدالله: نباید به صلح نگاه منفعت‌طلبانه داشتم باشیم

neshananews

05 December 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در نخستین نشست کمیتۀ رهبری این شورا می‌گوید که طرف‌های صلح نباید به این روند نگاه «منفعت‌طلبانه» داشته باشند.

آقای عبدالله امروز (شنبه، پانزدهم قوس) در نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، اظهار داشت که با دوام جنگ منافع هیچ کسی تأمین نمی‌شود. آقای عبدالله می‌افزاید که روی همین دلیل «نباید به روند صلح نگاه منفعت‌طلبانه داشته باشیم.»

آقای عبدالله حمایت کامل شورای عالی مصالحۀ ملی را از هیأت مذاکراتی دولت افغانستان اعلام می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که این شورا اجماع ملی پیرامون صلح را تمثیل می‌کند. رییس شورای عالی مصالحۀ ملی اضافه می‌کند که ترکیب این شورای کامل‌تر خواهد شد و در این چوکات تلاش می‌شود نماینده‌گی خوبی از همۀ اقشار اجتماعی افغانستان صورت بگیرد.

آقای عبدالله همچنان از توافق هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح استقبال می‌کند و می‌گوید که در این مرحله، مردم افغانستان توقع دارند که آتش‌بس سرتاسری در کشور برقرار شود و فصل دشمنی‌های سیاسی پایان یابد. او خواستار برقراری آتش‌بس در کشور است.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان می‌گوید که دولت افغانستان آمادۀ برقراری آتش‌بس است و طالبان نیز در این مرحله باید با برقراری آتش‌بس سرتاسری در کشور توافق کنند. او از کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس به عنوان مهم‌ترین آجندای پیشنهادی هیأت مذاکراتی دولت افغانستان در گفت‌وگو با طالبان نام برد.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در ادامه به ضرورت حفظ نهادها و دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح تأکید می‌ورزد. او خاطرنشان می‌سازد که شورای عالی مصالحۀ ملی باید یک نقشۀ راه برای آیندۀ کشور ترسیم کند که صلح با حفظ نهادها و دستاوردهای نوزده سال گذشته در کشور تأمین شود.

گفتنی است که نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی با حضور شخصیت‌های برجستۀ سیاسی کشور پس از آن دایر می‌شود که نماینده‌گان سیاسی امریکا، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا هفتۀ پیش بر نهایی شدن تشکیل این شورا تأکید کرده‌اند. این شورا قرار است هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان را در گفت‌وگو با هیأت طالبان رهبری کند.